Provincie Noord-Holland

Bijeenkomst Provincie Noord-Holland

Samen aan de slag met de natuur

Overheidsorganisaties hebben op dit moment met een aantal grote veranderingen te maken. De decentralisatie van taken van het Rijk naar provincies en gemeenten, de nieuwe Wet Natuurbescherming die eraan zit te komen en de verschuivingen in bevoegd gezag zijn daar belangrijke voorbeelden van. Voor het succesvol implementeren van deze veranderingen is een goede samenwerking en kennisoverdracht tussen de verschillende overheidsdisciplines en natuur- en landschapsorganisaties van cruciaal belang.

De provincie organiseerde daarom op 15 december 2014 een middagbijeenkomst.

>> Lees meer

IMG_3341